Височанська Об'єднана Територіальна Громада
Ніжинський район Чернігівська область

про проведення громадського обговорення проєктів рішень

Дата: 30.05.2024 16:59
Кількість переглядів: 329

Інформаційне повідомлення

про проведення громадського обговорення проєктів рішень Височанської сільської ради щодо оптимізації освітньої мережі Височанської сільської ради Ніжинського району Чернігівської області

 

I. Найменування організатора громадського обговорення:  Височанська сільська рада.

ІІ. Документи, винесені на громадське обговорення:

проєкт рішення Височанської сільської ради «Про припинення діяльності закладів загальної середньої освіти Височанської сільської ради шляхом ліквідації»;

- проєкт рішення Височанської сільської ради «Про перепрофілювання (зміну типу) Галайбинської гімназії Височанської сільської ради Ніжинського району Чернігівської області».

Ознайомитися з проєктами відповідних рішень можна ознайомитися за посиланням: https://vysochanska-gromada.gov.ua/news/1718087308/.

ІІІ. Нормативне забезпечення:

Стаття 143 Конституції України: Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого  самоврядування утворюють,  реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Стаття 1032 Бюджетного кодексу України: Освітня субвенція спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у таких типах закладів освіти: 1) початкові школи, гімназії (крім дошкільних підрозділів у таких закладах), ліцеї.

Стаття 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: Реорганізація або ліквідація навчальних закладів  комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради.

Стаття 25  Закону України «Про освіту»: Засновник закладу освіти зобов’язаний у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечити здобувачам освіти можливість продовжувати навчання на відповідному рівні освіти.

Стаття 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту»:  1. Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає засновник (засновники).

Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади та /або суспільства.

Рішення про утворення комунальних початкових шкіл, гімназій як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймають міські, сільські, селищні ради.

Рішення про утворення початкової школи як структурного підрозділу у складі гімназії, його реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймає (приймають) засновник (засновники) такого закладу.

Під час утворення закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний враховувати вимоги ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти.

2. У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Реорганізація, зміна типу, ліквідація закладу загальної середньої освіти у сільській місцевості допускається лише після громадського обговорення проекту відповідного рішення засновника, який оприлюднюється не менше ніж за один рік до прийняття відповідного рішення.

3. Заклади загальної середньої освіти можуть бути передані засновниками у комунальну чи державну власність відповідно до законодавства.

Стаття 35 Закону України «Про повну загальну середню освіту»:  Здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні забезпечують:

початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти;

гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти;

ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти.

Початкова школа функціонує як окрема юридична особа або як структурний підрозділ гімназії. За рішенням засновника початкова школа, гімназія може включати дошкільний підрозділ, за умови його розміщення в окремій будівлі або відокремленому приміщенні з окремими входом/виходом і територією для вихованців дошкільного підрозділу.

Гімназія та ліцей функціонують як окремі юридичні особи.

За рішенням засновника ліцей може також забезпечувати здобуття базової середньої освіти та, як виняток, здобуття початкової освіти.

Заклад загальної середньої освіти, що здійснює освітню діяльність на декількох рівнях загальної середньої освіти, має тип закладу вищого рівня, на якому провадиться освітня діяльність.

Порядок та умови  надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України  від 14.01.2015 № 6 (в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2024 №245 ):

За рахунок субвенції не здійснюється фінансування закладів загальної середньої освіти (крім закладів початкової школи), кількість учнів у яких становить:

з 1 вересня 2016 р. - менше 25 осіб;

з 1 вересня 2025 р. - менше 45 осіб;

з 1 вересня 2026 р. - менше 60 осіб.

ІVСоціальні групи населення, на які поширюватиметься дія документів - жителі  Височанської сільської територіальної громади.

V. Мета проведення громадського обговорення - врахування думки жителів Височанської сільської територіальної громади щодо оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти Височанської сільської ради.

Основною метою оптимізації освітньої мережі територіальної громади є:

  • створення необхідних умов для реалізації конституційного права громадян на освіту, безоплатного забезпечення кожній молодій людині повної загальної середньої освіти відповідно до вимого державного стандарту;

  • підвищення якості освіти та її відповідність сучасним стандартам на основі ефективного використання потенціалу ресурсів кожного освітнього закладу.

 Оптимізація має вирішити важливі соціально-освітні завдання:

  • підвищення якості освіти і економічної ефективності функціонування закладів освіти;

  • покращення доступу дітей і молоді незалежно від місця проживання до якісної освіти;

  • урізноманітнення форм організації освіти й виховання;

  • забезпечення варіативності освітніх послуг з урахуванням індивідуальних запитів учнів, зокрема осіб з особливими освітніми потребами, обдарованої молоді;

  • забезпечення концентрації й ефективного використання матеріальних, кадрових та фінансових ресурсів регіону для підвищення ефективності освітнього процесу.

Процес оптимізації освітньої мережі враховує демографічну ситуацію, прогнозування дитячих контингентів, соціально-економічні умови громади і розглядається в комплексі вибору різних типів закладів і форм організації освітнього процесу: опорна школа, школа відповідного типу, екстернатна, індивідуальна, дистанційна форма навчання тощо. У разі відсутності можливості забезпечити функціонування закладу освіти у населеному пункті з малою кількістю дитячого контингенту, відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Височанської сільської ради планує забезпечити гарантований підвіз здобувачів освіти до функціонуючих закладів освіти.

Сьогодні на території Височанської сільської ради функціонує 5 закладів загальної середньої освіти, з них:

  • ліцеїв- 2;

  • гімназій – 3.

Великою проблемою територіальної громади є малокомплектність багатьох закладів загальної середньої освіти  - 4 із 5, що становить 80%: 

Заклад освіти

Прогнозована кількість повних класів на 01 вересня 2025 року

Прогнозована кількість учнів на 01 вересня 2025 року

1

Галайбинська гімназія Височанської сільської ради Ніжинського району Чернігівської області  

3 із 9

27

2

Головеньківська гімназія   Височанської сільської ради Ніжинського району Чернігівської області  

4 із 9

35

3

Новомлинівська гімназія Височанської сільської ради Ніжинського району Чернігівської області  

4 із 9

39

4

Носелівський ліцей Височанської сільської ради Ніжинського району Чернігівської області  

2 із 9

24

 Заклади освіти з нижчою фактичною наповнюваністю класів у порівнянні з розрахунковою є найбільш затратними комунальними закладами (у перерахунку на одного учня). Пункт 28 Порядку  складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ  від 28.02.2002 №228, встановлює, що витрати на утримання установи повинні бути приведені у відповідність з бюджетними асигнуваннями. Надмірні витрати на утримання ЗЗСО позбавляють  можливості інвестувати кошти громади у розвиток шкіл, які забезпечують більш високу якість освітніх послуг.

Заходи з оптимізації шкільної мережі планується провести з метою створення єдиного освітнього простору, раціонального та ефективного використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб  здобувачів освіти.

VІ. Формат проведення громадського обговорення та порядок участі  в обговоренні представників визначених соціальних груп населення:

Консультації з громадськістю проводитимуться у формі публічного громадського обговорення, шляхом зустрічей керівництва Височанської сільської ради та відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Височанської сільської ради з громадськістю старостинських округів та населених пунктів Височанської сільської територіальної громади.

У громадському обговоренні з правом голосу можуть брати участь дієздатні жителі Височанської сільської територіальної громади, які досягли 18-річного віку та місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстроване на території, в межах якої проводяться громадські обговорення.

VІІ. Поштова адреса та адреса електронної пошти, номер телефону, строк і форми для подання пропозицій (зауважень):

с.Високе. вул. Центральна, 86, відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Височанської сільської ради, e-mailvisokevo@gmail.com тел. 04653-29637.

Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються у письмовій чи усній формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає, з 08:00 31 травня 2024 року до 17:00 30 травня 2025 рокуАнонімні пропозиції (зауваження) не реєструються.

VІІІ. Місцезнаходження та адреса електронної пошти, номер телефону, за якими можна отримати консультації з питань, що винесені на громадське обговорення:

с.Високе. вул. Центральна, 86,  e-mailvisokevo@gmail.comтел. 04653-29637, відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Височанської сільської ради.

ІХ. Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення:

Чечель Ганна Сергіївна, начальник відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Височанської сільської ради

Узагальнення висловлених в ході проведення громадського обговорення зауважень та пропозицій здійснюється організатором протягом 4 днів після закінчення строку подання пропозицій. Після отримання висловлених пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на сайті Височанської сільської ради.

Запрошуємо усіх бажаючих взяти участь в обговоренні проєктів рішень, що виноситимуться на розгляд сесії Височанської  сільської ради.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень