Височанська Об'єднана Територіальна Громада
Ніжинський район Чернігівська область

Проект рішення виконавчого комітету Височанської сільської ради Про встановлення ВПТМ «Борзнатеплокомуненерго» тарифів на теплову енергію

Дата: 12.09.2023 14:11
Кількість переглядів: 94

                                                                                                                                                   

     Проект рішення виконавчого комітету Височанської сільської ради

 

______________                                                                                      ____

 

Про встановлення  ВПТМ «Борзнатеплокомуненерго»

тарифів на теплову енергію, її виробництво, постачання

для бюджетних установ, розташованих на території

Височанської сільської ради

   

     Керуючись  статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 13,20 Закону України «Про теплопостачання», «Порядком формування тарифів на теплову енергію,її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води» , затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року № 869 ,  рішенням виконавчого комітету Височанської сільської ради від  26 липня 2019 року № 27 про встановлення ВПТМ «Борзнатеплокомуненерго» форм розрахунків двоставкових тарифів   виконавчий комітет Височанської сільської ради В И Р І Ш И В:

1.Установити ВПТМ «Борзнатеплокомуненерго» економічно обгрунтовані  тарифи на теплову енергію, її виробництво, постачання для бюджетних установ :

1.1. Одноставковий тариф на теплову енергію, її виробництво, постачання -  3191,07 грн. за

1 Гкал ( без ПДВ) , 3829,28 грн. за 1Гкал (з ПДВ), у тому числі :

  • тариф на виробництво теплової енергії – 3119,86 грн. за 1 Гкал ( без ПДВ)  ,

3743,83 грн. за 1Гкал (з ПДВ);

     -     тариф на постачання теплової енергії – 71,21 грн. за 1 Гкал ( без ПДВ)  ,

            85,45 грн. за 1Гкал (з ПДВ).

1.2.  Двоставковий тариф на теплову енергію, її виробництво, постачання :

1.2.1.Умовно – змінна частина двоставкового тарифу - плата за одиницю  теплової енергії, що реалізується об’єктам теплоспоживання, нараховується в опалювальний період за показниками вузлів обліку теплової енергії -  2273,20 грн. за 1 Гкал ( без ПДВ), 2727,84  грн. за 1 Гкал

(  з ПДВ), у тому числі:

      -    на виробництво теплової енергії – 2273,20  грн. за 1 Гкал ( без ПДВ), 2727,84

          грн.  за 1 Гкал ( з ПДВ).

1.2.2 Умовно – постійна частина двоставкового тарифу – абонентська плата за 1 Гкал/год приєднаного теплового навантаження об’єктів теплоспоживання, що  нараховується щомісячно протягом року  -  141065,61 грн. за 1 Гкал/год ( без ПДВ), 169278,74 грн. за

1 Гкал/год  ( з  ПДВ), у тому числі :

      -    на виробництво теплової енергії – 130121,33 грн. за 1 Гкал/год ( без ПДВ) , 156145,60 

           грн. за 1 Гкал/год  ( з  ПДВ);

      -    на постачання теплової енергії 10944,28 грн. за 1 Гкал/год ( без ПДВ) ,13133,14

           грн. за 1 Гкал/год  ( з  ПДВ).

1.3. Установити ВПТМ «Борзнатеплокомуненерго» структуру   тарифів на теплову енергію, її виробництво,  постачання для  бюджетних установ, розташованих на території Височанської сільської ради згідно з  додатками №1,2.

 2. Рішення набирає чинності з дня його оприлюднення на сайті Височанської сільської ради.

3. З дня набрання чинності цього рішення втрачає чинність рішення виконавчого комітету Височанської сільської ради від 06 жовтня  2022 року № 71 «Про встановлення ВПТМ «Борзнатеплокомуненерго» тарифів на теплову енергію, її виробництво, постачання для бюджетних установ, розташованих на території Височанської сільської ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного бухгалтера Ященко Людмилу Миколаївну.

 

        Сільський голова                                                                     Олег ВАСИЛЕНКО

                   

                                                                                               Додаток 1  до  рішення виконкому

                                                                                                Височанської сільської ради

                                                                                                      від                       р

                                                                                                                     

 

Структура  одноставкового тарифу на теплову енергію для бюджетних установ,розташованих на території Височанської сільської ради 

Виробничого підприємства теплових мереж «Борзнатеплокомуненерго»

на планований період  жовтень 2023 – вересень 2024 рр

                                               

 

з/п

 

Найменування

бюджетні установи та інші споживачі

Гривень

 

Гривень/ 1Гкал

 

Виробництво  теплової  енергії

 

 

1

Прямі матеріальні витрати, усього,

1315780,55

2377,39

1.1

у тому числі : паливо

1256471,74

2270,22

1.2

електроенергія

58948,81

52,31

1.3

матеріали

360,00

0,65

2

Прямі витрати на оплату праці

95539,43

172,62

3

Інші прямі витрати ,усього

37104,99

67,04

3.1

у тому числі :єдиний соціальний внесок

17518,83

31,65

3.2

амортизаційні відрахування

3382,56

6,11

3.3

інші прямі витрати

16203,60

29,78

4

Усього прямі витрати

1448424,97

2617,05

5

Загальновиробничі витрати

100801,32

182,13

6

Виробнича  собівартість виробництва теплової енергії

1549226,29

2799,18

7

Адміністративні витрати

143625,64

259,51

8

Повна планова собівартість  виробництва теплової енергії

1692851,93

3058,69

9

Відпуск теплової енергії з колекторів власних котелень, Гкал

553,457

 

10

Планований прибуток

33857,04

61,17

11

Повна планова вартість  виробництва теплової енергії

1726708,97

 

12

Тариф на виробництво теплової енергії , без ПДВ

 

3119,86

13

Тариф на виробництво теплової енергії , з ПДВ

 

3743,83

 

 Постачання теплової енергії

 

 

14

Прямі витрати на оплату праці

27098,90

48,96

15

інші прямі витрати, у т.ч.:

5961,76

10,77

15.1

відрахування на соціальні заходи

5961,76

10,77

16

Усього прямі витрати

33060,66

59,73

17

Загальновиробничі витрати

2300,82

4,16

18

Виробнича  собівартість постачання теплової енергії

35361,48

63,89

19

Адміністративні витрати

3278,29

5,92

20

Повна планова собівартість  постачання теплової енергії

38639,77

69,81

21

корисний відпуск теплової енергії власним споживачам, Гкал

553,457

 

22

Планований прибуток

772,29

1,40

23

Повна планова вартість  постачання теплової енергії

39412,56

 

24

Тариф на постачання теплової енергії , без ПДВ

 

71,21

25

Тариф на постачання теплової енергії , з ПДВ

 

85,45

26

Одноставковий тариф на теплову енергію для  бюджетних  установ  , без ПДВ , у т.ч.:

 

3191,47

26.1

тариф на виробництво теплової енергії

 

3119,86

26.2

тариф на постачання теплової енергії

 

71,21

27

Одноставковий тариф на теплову енергію для  бюджетних  установ , з ПДВ , у т.ч.:

 

3829,28

27.1

тариф на виробництво теплової енергії

 

3743,83

27.2

тариф на постачання теплової енергії

 

85,45

 

                  

                                                                                               Додаток 2  до  рішення виконкому

                                                                                                Височанської сільської ради

                                                                                                     №          від                 р

 

 

Структура

двоставкового тарифу на теплову енергію, її виробництво та постачання

для бюджетних установ, розташованих на території Височанської сільської ради

 

 

Найменування показника

 

        вартість, гривень

 

 

      для бюджетних  установ

 

усього

 

у тому числі

 

Умовно -

змінна

частина

Умовно –

постійна

частина

 

1

           2

3

4

5

6

 

 

Обсяг реалізації теплової енергії споживачам

 

 

 

 

 

1

теплове навантаження

Гкал/

год

0,3001

 

0,3001

 

2

реалізація теплової енергії

Гкал

553,457

553,457

 

 

                                Виробництво теплової енергії

 

3

Прямі матеріальні витрати, усього,

гривень

1315780,55

1233447,11

82333,44

 

 

у тому числі :

паливо

-«-

 

1256471,74

1174498,30

81973,44

 

електроенергія

 

-«-

58948,81

58948,81

х

 

матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси

-«-

360,00

х

360,00

 

4

Прямі витрати на оплату праці

гривень

95539,43

х

95539,43

 

5

Інші прямі витрати ,усього

-«-

37104,99

Х

37104,99

 

 

у тому числі :єдиний соціальний внесок

-«-

17518,83

Х

17518,83

 

амортизація

-«-

3382,56

 

3382,56

 

інші прямі витрати

-«-

16203,60

х

16203,60

 

6

Усього прямі витрати ( ряд3+ ряд 4+ ряд5)

 

1 448 424,97

1 233 447,11

214977,86

 

7

Загальновиробничі витрати

-«-

 

100801,32

 

100801,32

 

100801,328

Виробнича  собівартість виробництва теплової енергії (ряд 6+ряд 7)

гривень

1 549 226,29

1 233 447,11

315 779,18

 

9

Адміністративні витрати

гривень

143625,64

х

143625,64

 

10

Витрати на збут

гривень

 

 

 

 

11

Інші операційні витрати

-«-

 

 

 

 

12

Фінансові витрати

-«-

 

 

 

 

13

Повна планова собівартість  виробництва теплової енергії (ряд 8+ряд9+ ряд10+ ряд 11 + ряд 12)

гривень

1 692 851,93

1233447,11

459404,82

 

 

14

Собівартість одиниці

виробництва теплової енергії ( ряд 13 : ряд 1, ряд 2)

гривень/

1 Гкал,

гривень / 1Гкал/год

3058,69

2228,62

1530839,12

 

15

Планований прибуток

гривень

33857,04

24668,94

9188,10

 

16

Повна планова вартість  виробництва теплової енергії( ряд 13+ ряд 15)

-«-

1 726 708,97

1258116,05

468592,92

 

17

Двоставковий тариф на виробництво теплової енергії ( без ПДВ):

 

 

 

 

 

 

17.1

Умовно-змінна частина ,  у т. ч.:

гривень/

1 Гкал

 

2273,20

 

 

17.1.1

складова собівартості

гривень/

1 Гкал

 

2228,62

 

 

17.1.2

складова прибутку

гривень/

1 Гкал

 

44,58

 

 

17.2

Умовно-постійна частина (місячна плата на одиницю теплового навантаження),  у т.ч.:

гривень / Гкал/год

 

 

130121,33

 

17.2.1

складова собівартості

гривень / Гкал/год

 

 

127569,93

 

17.2.2

складова прибутку

гривень / Гкал/год

 

 

2551,40

 

18

Двоставковий тариф на виробництво теплової енергії ( з ПДВ):

 

 

 

 

 

18.1

Умовно-змінна частина ,  у т. ч.:

гривень/

1 Гкал

 

2727,84

 

 

18.1.1

складова собівартості

гривень/

1 Гкал

 

2674,34

 

 

18.1.2

складова прибутку

гривень/

1 Гкал

 

53,50

 

 

18.2

Умовно-постійна частина (місячна плата на одиницю теплового навантаження),  у т.ч.:

гривень / Гкал/год

 

 

156145,60

 

18.2.1

складова собівартості

гривень / Гкал/год

 

 

153083,92

 

18.2.2

складова прибутку

гривень / Гкал/год

 

 

3061,68

 

 

Постачання теплової енергії

 

18

Прямі витрати на

оплату праці

гри-

вень

27098,90

  х

27098,90

 

19

Інші прямі витрати ,усього

-«-

5961,76

  х

5961,76

 

 

у тому числі :єдиний соціальний внесок

-«-

5961,76

  х

5961,76

 

20

Усього прямі витрати

( ряд 18+ ряд19)

 

33060,66

  х

33060,66

 

21

Загальновиробничі

витрати

-«-

 

2300,82

  х

2300,82

 

22

Виробнича  собівартість  постачання теплової енергії (ряд 20+ряд 21)

гривень

35361,48

  х

35361,48

 

23

Адміністративні витрати

гривень

3278,29

х

3278,29

 

24

Витрати на збут

гривень

 

х

 

 

25

Інші операційні витрати

-«-

 

х

 

 

26

Фінансові витрати

-«-

 

х

 

 

 

 

 

 

 

27

Повна планова собівартість  постачання теплової енергії (ряд 22 + ряд 23 + ряд 24+ ряд 25+ряд26)

гривень

38639,77

х

38639,77

 

28

Собівартість одиниці

постачання теплової енергії (рядок 27 : рядок 1)

гривень / 1Гкал/год

69,81

х

69,81

 

29

 

Планований прибуток

 

 

 

772,79

х

772,79

 

 

30

Повна планова вартість  постачання теплової енергії( ряд 28+ ряд29)

-«-

39412,56

х

39412,56

 

31

Двоставковий тариф на постачання теплової енергії ( без ПДВ):

 

 

 

 

 

31.1

Умовно-постійна частина (місячна плата на одиницю теплового навантаження),  у т.ч.:

гривень / Гкал/год

 

 

10944,28

 

31.1.1

складова собівартості

гривень / Гкал/год

 

 

10729,69

 

31.1.2

складова прибутку

гривень / Гкал/год

 

 

214,59

 

32

Двоставковий тариф на постачання теплової енергії ( з ПДВ):

 

 

 

 

 

32.1

Умовно-постійна частина (місячна плата на одиницю теплового навантаження),  у т.ч.:

гривень / Гкал/год

 

 

13133,14

 

32.1.1

складова собівартості

гривень / Гкал/год

 

 

12875,63

 

32.1.2

складова прибутку

гривень / Гкал/год

 

 

257,51

 

                              

 

                                 Двоставковий тариф на теплову енергію( без ПДВ):

 

41.1

умовно – змінна частина

гривень/

1 Гкал

 

2273,20

 

 

41.1.1

виробництво теплової енергії

гривень/

1 Гкал

 

2273,20

 

 

41.2

Умовно – постійна частина (місячна  плата на одиницю теплового навантаження, у т.ч.:

 

 

 

141065,61

 

41.2.1

виробництво теплової енергії

гривень/

 Гкал/год

 

 

130121,33

 

41.2.3

постачання теплової енергії

гривень/

1 Гкал

 

 

10944,28

 

                                  Двоставковий тариф на теплову енергію    ( з ПДВ):

 

41.1

умовно – змінна частина

гривень/

1 Гкал

 

2727,84

 

 

41.1.1

виробництво теплової енергії

гривень/

1 Гкал

 

2727,84

 

 

41.2

Умовно – постійна частина (місячна  плата на одиницю теплового навантаження, у т.ч.: